Annons


i&m - invandrare och minoriteter startsida

   IN ENGLISH | KONTAKT
 
   STARTSIDA       OM OSS       ARKIV       SPECIAL       LÄNKAR       BESTÄLL   


 

Länkar

Nedan finner du länkar till organisationer och publikationer som kan förse dig med ytterligare ”fakta mot fördomar” eller fördjupad kunskap i någon särskild aspekt av migration och kulturmöten.

CEIFO
Centrum för invandrarforskning - CEIFO - är en forskningsenhet vid Stockholms universitet. Främlingsfientlighet, rasism, relationer mellan etniska grupper, nationalitet och nationalism, samt migrations- och flyktingpolitik är de frågor som särskilt uppmärksammas.

IMER förbundet
IMER förbundet (Internationell Migration och Etniska Relationer) är ett tvärvetenskapligt forum som samlar forskare, lärare, studenter och praktiker i ett utbyte av erfarenheter för att bl a öka samarbetet mellan forskare och praktiker samt stimulera till debatt.

Kompetens för mångfaldens arbetsliv
är ett projekt för att förstärka pågående initiativ och arbete med mångfald i arbetslivet samt stimulera till nytänkande och ny utveckling inom området.

Hugo Valentin-centrum fd Multietniskt Centrum
Centrum för multietnisk forskning blev Hugo Valentin-centrum den 1 januari 2010 genom samgående med Programmet för studier kring Förintelsen och folkmord, Uppsala universitet. Hugo Valentin-centrum är ett tvärvetenskapligt forum för studiet av kulturella och sociala fenomen och förändringsprocesser relaterade till den etniska dimensionen i mänskligt liv.

Mångkulturellt Centrum
De forskningsprojekt som genomförs av Mångkulturellt Centrum koncentreras huvudsakligen till norra Botkyrka. Forskarna, som för det mesta är etnologer, söker upp människor i sin vardag.

Statens kulturråd
Myndigheten Statens kulturråd har ansvar att förverkliga den statliga kulturpolitik som beslutats av regering och riksdag.

Tema Asyl
Equal är ett av EU:s program som syftar till att motverka diskriminering och utestängning i arbetslivet. Där ingår Tema Asyl som handlar om asylsökande och ett antal nationella temagrupper, NTG-asyl, har bildats.

tidskrift.nu
En samlingsplats för alla Sveriges kulturtidskrifter

Mellanförskapet
Ett forum för ungdomar och unga vuxna med utländsk bakgrund som drivs av den ideella föreningen Mellanförskapet, politiskt och religiöst obunden.

Camilla Cherry
i&m fotograf

Transkulturellt centrum
Stockholms läns landstings (SLL:s) kunskapscentrum i transkulturell psykiatri, asyl- och flyktingsjukvård samt tandvård för asylsökande och "papperslösa".

Åke Daun
professor emeritus i etnologi, ordförande i stiftelsen Invandrare & Minoriteter

REMESO
REMESO är ett tvärvetenskapligt institut som bedriver forskning, utbildning och kunskapsutbyte om transnationell migration, etnisk mångfald och medborgarskap i ljuset av ekonomisk omvandling och förändrade villkor i arbetslivet.

SULCIS
Stockholms universitets Linnécentrum för integrationsstudier (SULCIS) är ett tvärvetenskapligt forskningscentra som fokuserar på migrations och integrations frågor. SULCIS består av affilierade forskare vid Institutet för Social Forskning (SOFI), Kriminologiska institutionen, Kulturgeografiska institutionen, Nationalekonomiska institutionen och Sociologiska institutionen.

Barnets bästa främst
"Barnets bästa främst" uppmärksammar de asylsökande barn som hamnar i kläm i EU:s asylprocess

MINE–etnisk mångfald i näringslivet
MINE är en ideell förening som är skapad av arbetsgivare – för arbetsgivare. MINE bistår såväl privata som offentliga verksamheter med praktiska råd och vägledning vid mångfaldsledning och rekrytering av bredare personalgrupper.

Nationellt centrum för svenska som andraspråk
Ett nationellt resurs- och utvecklingscentrum inom området svenska som andraspråk, inklusive sfi, som omfattar all verksamhet från förskola till vuxenutbildning.

Word-stugan AB
Word-stugan AB översätter från svenska till engelska och språkgranskar/redigerar engelska texter. Sue Glover Frykman, fil.mag i didaktik, associerad medlem i Sveriges Facköversättarförening, SFÖNR 2 MAJ 2012

Visa nummer »

 
Sök artikel

 
 
Konferenstips »

 
 
Kulturtips!
Ta gärna en titt på några andra tidskrifter som vi på i&m, Invandrare & Minoriteter gillar. Exempelvis Expo, Fjärde Världen och Tidningen Opsis Barnkultur.

i samarbete med tidningsbutiken.se

 

Copyright i&m 2006. All rights reserved.

Powered by iPublishing